Wie ben je door Chris Carey

Wie ben je?
succesboeken.nl

Wie ben je door Chris Carey. Hoe je “menselijke raadsels” kunt oplossen en succesvoller kunt zijn in al je persoonlijke en zakelijke relaties.

Altijd al willen weten waarom anderen anders doen? Wil je weten waarom je doet wat je doet en waarom je bent zoals je bent? Verbeter de wereld begin bij jezelf is nog nooit zo duidelijk opgeschreven.
Dit boek geeft inzicht in jou – en anderen. Clowns en Kruisvaarders… Helpers en Helden… Jagers en Heiligen… Artiesten en Onderzoekers… Charmeurs en Kampioenen… En Uilskuikens.

Je werkt elke dag met deze mensen, persoonlijk en beroepsmatig. Begrijp je hen – en jezelf – goed genoeg om het beste in hen naar boven te halen en je eigen succes te verzekeren?
Dat zul je doen… als je dit boek leest!

Welke woorden beschrijven je het beste?
> brutaal, avontuurlijk en ambitieus
> enthousiast, inspirerend en motiverend
> loyaal, trouw en barmhartig
> terughoudend, gedisciplineerd en gecontroleerd

Ontdek wat je motiveert en je zakenpartners, familie en vrienden…

Gebruikmakend van het makkelijk te leren DISC-systeem laat Chris Carey je zien, hoe je:

  • conflicten kunt oplossen
  • effectief kunt managen
  • geloofwaardigheid kunt opbouwen
  • prestaties kunt verbeteren
  • een gemeenschappelijke visie kunt creeren
  • communicatie kunt verbeteren
  • zwakke punten kunt compenseren

Nederlands – Softcover – ISBN: 9789080396050 – Hoofduitgeverij: Succusboeken.nl – Verschijningsdatum: 11 oktober 2007 – Auteur: Chris Carey – 324 pagina’s – Prijs € 22,50

Verkrijgbaar bij succesboeken.nl

Dit boek gaat over het verbeteren van het omgaan met mensen.
Zoals de auteur schreef: “Ik ben nog nooit iemand tegen­ge­ko­men die er geen voordeel van zou hebben als hij de manier waarop hij ‘omgaat met mensen’ zou verbeteren.”
Iedereen heeft zich weleens afgevraagd: ‘waarom denkt die persoon niet zoals ik’? In sommige gevallen zou het handig kun­nen zijn, maar mensen zijn nu eenmaal verschillend en spreken ondanks dezelfde taal toch een andere taal.
Dit boek leert je op simpele wijze de taal van de ander te be­grij­pen en te spreken. Er zijn in de basis maar 4 talen te leren – en een ervan spreek je al. Als je dit wil leren, kan je conflicten voorkomen, ruzie’s voorkomen en van vele andere voordelen genieten waar je voorheen niet van had kunnen dromen.