Tegengeluid door Coen Vermeeren

tegengeluid van Coen Vermeeren
bruna.nl

Tegengeluid door Coen Vermeeren. Zijn onze universiteiten een gevaar geworden voor de samenleving?

In dit document rekent de auteur af met de immorele en corrupte agenda van de universiteit. Hij waarschuwt ervoor dat er belangen gediend worden die lijnrecht ingaan tegen de menselijke natuur en ziel.

Verkrijgbaar bij bruna.nl € 29,99

Naarmate politieke motieven en bedrijfsbelangen steeds nadrukkelijker de agenda’s op onze universiteiten bepalen, wordt het tegengeluid van de eigen experts steeds voortvarender gecensureerd. Dat de samenleving hier uiteindelijk de nadelige gevolgen van zal ondervinden hoeft geen betoog. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen neemt dr. ir. Coen Vermeeren ons mee in de wereld van de onder- en achterliggende belangen binnen de huidige wetenschappelijke wereld. Zijn ontslag aan de TU Delft in 2017, na jarenlang door de universiteit te zijn genegeerd, gemarginaliseerd en geridiculiseerd, vanwege zijn onderzoek naar en programmering van in de ogen van de universiteit ‘controversiële’ lezingen, had, zo concludeert Vermeeren, met name te maken met de onderzoeksprioriteiten van de TU Delft. Deze liggen voornamelijk op het gebied van robotisering, nanotechnologie en artificial intelligence. Dit zijn disciplines waarvan de ontwikkelingen, volgens intussen talloze wetenschappers, een serieuze bedreiging voor de mensheid vormen Het organiseren van debat en discussie daarover was de uiteindelijke aanleiding voor Vermeerens ontslag.

In dit document rekent Vermeeren, die jarenlang zweeg over de werkelijke redenen van zijn gedwongen afscheid in Delft, na ruim 35 jaar aan Delft verbonden te zijn geweest, af met wat hij noemt de onethische, immorele en corrupte agenda van de universiteit. Middels authentieke mailwisselingen en gespreksverslagen schetst hij een beklemmend beeld van een krampachtig bekrompen academische cultuur. Hij waarschuwt ons dat er in de wetenschap, niet alleen in Delft, maar ook op andere universiteiten, belangen gediend worden die lijnrecht ingaan tegen de menselijke natuur en de menselijke ziel. De universiteit is daarmee in zijn ogen een groot gevaar voor de samenleving geworden.

Uitvoering: Paperback | Taal: Nederlands | Auteur: Coen Vermeeren | Uitgever: Obelisk Boeken | Verschijningsdatum: 21-02-2023 | ISBN: 9789464610697 | Aantal pagina’s: 520 | Gewicht: 956 gram

Verkrijgbaar bij bruna.nl € 29,99

mens en maatschappij | geschiedenis en politiek | bewust worden | inzicht