Onbeslist door dr. Steven E. Koonin

Als het over klimaatverandering gaat, hebben wetenschappers, de media, politici en andere prominente sprekers verklaard dat ‘de wetenschap eruit is’.

Onbeslist door Dr. Steven E. Koonin. Wat de klimaatwetenschap ons vertelt, wat zij ons niet vertelt, en waarom dit van belang is.

“Vele mensen hebben vele wensen, maar als je ziek bent, heb je maar één wens.”
We maken ons over vele onderwerpen druk, we staan soms als kemphanen tegenover elkaar, maar we hebben één onderwerp waarover we het allemaal eens zijn: we willen niet ziek zijn of worden. Maar dan hebben we weer de discussie over de vraag: wat is de grootste bedreiging voor onze gezondheid?
Is dat het klimaat of het vergif dat we dagelijks eten en drinken?

In werkelijkheid is de informatiestroom vanuit de wetenschap naar de politiek en de populaire media gecorrumpeerd door misverstanden en verkeerde voorstellingen van zaken. Kernvragen – bijvoorbeeld over de manier waarop het klimaat reageert op onze invloed, wat de gevolgen zullen zijn en wat een goede respons zou zijn – blijven grotendeels onbeantwoord. Ja, het klimaat verandert, maar het waarom en hoe zijn niet zo duidelijk als men je wil doen geloven.

In ‘Onbeslist’ zullen lezers ontdekken dat onderstaande voorspellingen onterechte angstaanjagers zijn:

  • De stijgende zeespiegel zal onze kusten overspoelen.
  • Orkanen en tornado’s zullen heviger worden en frequenter voorkomen.
  • Het aantal klimaatslachtoffers zal toenemen.
  • Klimaatverandering gaat een economische ramp worden.

“Onbeslist zal zeker je klimaatideeën aan het wankelen brengen, en allemaal ten goede. Als we duizenden miljarden dollars aan investeringen doen, verdienen we het om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.” Bjørn Lomborg, econoom en voorzitter van de Copenhagen Consensus Center

Over de auteur:

Dr. Steven E. Koonin is een zeer vooraanstaande wetenschapper uit de Verenigde Staten, lid van de National Academy of Sciences. Momenteel is hij hoogleraar aan de New York University.
Dr. Koonin was topambtenaar op het gebied van wetenschap bij het ministerie van Energie onder president Obama (2009-2017). Zijn portefeuille bevatte onder meer het klimaatonderzoeksprogramma en de strategie voor energietechnologie. Vanaf 2014 begon Koonin zich in een reeks artikelen en lezingen kritischer uit te spreken over klimaatverandering. Hij vindt dat het grote publiek geregeld misleid wordt over de staat van het klimaat.

Nederlands | Hardcover| ISBN: 9789492665768 | 352 pagina’s | Verschijningsdatum: 22 september 2023 | Prijs € 34,50

Verkrijgbaar bij succesboeken.nl

Bol AlgemeenBol Algemeen