De onzichtbare regenboog

De onzichtbare regenboog door Arthur Firstenberg
succesboeken.nl

In De onzichtbare regenboog schetst Firstenberg de geschiedenis van elektriciteit vanaf het begin van de jaren 1700 tot op heden, waarbij hij overtuigend aantoont dat veel milieuproblemen, evenals de belangrijkste ziekten van de geïndustrialiseerde beschaving – hartziekten, diabetes en kanker – verband houden met elektrische vervuiling.

Veilige electriciteit?

In de afgelopen 220 jaar is in de samenleving de universele overtuiging ontstaan dat elektriciteit ‘veilig’ is voor de mensheid en de planeet. Wetenschapper en journalist Arthur Firstenberg doorbreekt deze overtuiging door het verhaal van elektriciteit te vertellen op een manier die nog nooit eerder is verteld – vanuit milieuoogpunt – door gedetailleerd in te gaan op de effecten die deze fundamentele maatschappelijke bouwsteen heeft gehad op onze gezondheid en onze planeet.

Mensen, dieren, planten, eigenlijk alles wat leeft zijn biologische organismen. Wij bestaan uit elektriciteit, of anders gezegd uit energie. Einstein zei het al begin 1900: “Alles is energie.” En al die energie heeft verschillende frequenties, ook in je lichaam, alles vibreert. Ben je weleens uit je auto gestapt en kreeg je een schok? Of heb je iemand weleens een hand gegeven en voelden jullie beiden een schok? De statische lading die jullie opgebouwd hadden, was niet afgevoerd.

Voor de meeste mensen is energie onzichtbaar en niet tastbaar. Je kan het wel meten, maar wie loopt er nou de hele dag met een meet­ap­pa­raat op zak en waarom zou je?

Dat alles energie is, is al zo sinds onze planeet bestaat. Wat niet zo oud is, is de energie die de mens heeft toegevoegd. We doelen hier op het fenomeen elektriciteit. De eerste experimenten startten rond 1750. Vanaf dat moment verschenen er ziekten die nog nooit eerder waren voorgekomen, bij zowel mens, dier als plant. Inmiddels willen we de elektriciteit en ons mobieltje niet meer kwijt, maar op de ongezonde bijwerkingen zit niemand te wachten.

Frequenties zijn overal in en om ons heen. Ze kunnen ons helpen, ons genezen, maar ons ook ziek maken. Een gezond lichaam heeft een frequentie van 62 tot 78 Hz (herz). Als door elektromagnetische golven – trillingen of frequenties – onze eigen frequenties worden verstoord, zal er ziekte ontstaan. Dit is vrij eenvoudig te meten.
Ziekten door verstoorde frequenties kunnen verholpen worden met uiteenlopende behandelingen. Alhoewel niet altijd. Sommige dieren, planten en mensen zijn zo gevoelig dat ze zeer slecht herstellen.

De vraag ‘Wie hebben er allemaal last van?’ is opgekomen omdat er sinds een paar honderd jaar wordt geëxperimenteerd met vele toevoegingen van kunstmatige frequenties.
De laatste decennia zijn deze steeds geavanceerder geworden. Zoals de meesten van ons op school hebben geleerd, is alles in de natuur in trilling. Alles beweegt, alles heeft een bepaalde frequentie. “Alles is energie”, zei Einstein.
Nu is gebleken dat je niet zomaar frequenties kunt toevoegen, want alles wat leeft heeft daar last van, te beginnen bij een van de meest tere insecten die we kennen: de bijen. Vele imkers en onderzoekers tasten nog steeds in het duister waarom er de laatste jaren zo veel bijen sterven. Auteur Firstenberg ontdekte dat in 1904 al bekend was waarom bijen massaal stierven. Ook mensen hebben er steeds meer last van.

Firstenberg beschrijft met vele voorbeelden dat het geen toeval meer kan zijn als veel mensen tegelijkertijd ziek worden als er in een plaats, land of wereldwijd een nieuwe, sterke frequentie wordt gelanceerd.

De onzichtbare regenboog
Een geschiedenis van elektriciteit en leven

Softcover | nederlands | ISBN: 9789492665744 | 328 pagina’s | Verschijningsdatum: 05 september 2023 | Prijs 34,50

Over de auteur

Arthur Firstenberg is een wetenschapper en journalist die het voortouw neemt in een wereldwijde beweging om het taboe rond elektrovervuiling te doorbreken. Nadat hij Phi Beta Kappa (als lid van een vereniging van studenten waarvan de leden worden gekozen op basis van hoge academische prestaties) afstudeerde aan de Cornell University met een graad in wiskunde, ging hij van 1978 tot 1982 naar de University of California, Irvine School of Medicine.


Een overdosis röntgenstraling maakte een einde aan zijn medische carrière. De afgelopen achtendertig jaar was hij onderzoeker, adviseur en docent over de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid en het milieu, en beoefende hij verschillende geneeswijzen.

Verkrijgbaar bij:

EMV – Electriciteit – Electrificeren – Ziekte