De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen door Wim Zeegers

De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen door Wim Zeegers

De tintelende verhalen van acht artsen die ontsnapten aan die slopers en zichzelf genazen.

De belangstelling voor gezondheid werd bij de auteur gestimuleerd door collegiale discussies over dit onderwerp en verbreding van kennis. Dat leidde in 2017 tot de publicatie van zijn boek “Stille Slopers”, dat onder meer handelde over tekorten aan vitaminen en mineralen waar veel mensen aan lijden. Het boek is nog steeds actueel.

“De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen” volgt een andere benadering. Het gaat niet over tekorten, maar juist over de overvloed aan producten die wij voedsel noemen. Die producten zijn overmatig voorzien van suikers in al zijn vormen en soorten én van geraffineerde plantaardige olies, die zowel afzonderlijk als in combinaties tot chronische ziekten leiden. De overheid op haar website Volksgezondheid en Zorg: “Op 1 januari 2020 hadden ruim 10,2 miljoen mensen in Nederland een chronische aandoening. Dit komt overeen met 59% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is 43%”. In dit boek lees je waarom dat zo is, waardoor dat komt en het maakt inzichtelijk hoe je de gezondheidssteven kunt wenden.

De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen.
Softcover | Wim Zeegers | Uitgever: Wim Zeegers | ISBN: 9789464435535 | 1e Druk | juli 2020 | Nederlands | 252 pagina’s |

Laatst gevonden prijs € 24,95 bij: